Skupinske meditacijeMeditacijska skupina v Mariboru, v okviru katere so potekale 
ponedeljkove javne meditacije med letoma 2010 in 2018 
pod vodstvom Vilija Ravnjaka,

do nadaljnjega ne bo delovala. 

 
Informacije: 
tel. 041 798 614 (Marija) 

Zasnova (ponedeljkovih) meditacijskih srečanj

Skupinske meditacije za mir in sočutje
(Uvodna predstavitev) 


Ideja o rednih meditacijskih srečanjih za razvoj miru in sočutja se je porodila ob spremljevalnih prireditvah ob obisku dalajlame, Tenzina Gyatsa, aprila 2010 v Mariboru. Da bi se z meditacijo ustvarjena energija lahko prenesla v širše okolje (na večjo družbeno skupnost), mora istočasno meditirati zadostno število ljudi. V ta namen v Mariboru meditiramo od oktobra 2010, v Ljubljani pa od februarja 2012. 

Z meditacijo, ki je zavestno usmerjena v ustvarjanje miru in sočutja, na duhovni ravni prispevamo k razvoju miroljubne in solidarne družbe, v kateri bo manj nasilja, nestrpnosti in konfliktov. Ko duhovno delamo na sebi, posredno vplivamo na druge. Mir, ki se z meditacijo vzpostavi v posameznikovem umu, se spontano prenese (kot frekvenca možganskega valovanja) na ljudi, s katerimi smo v vsakdanjem stiku, kakor tudi na širše okolje. 

Začetek spreminjanja sveta je pri posamezniku – v njegovem srcu in umu! 

V skupini meditiramo na zenovski način. Meditacija je »srečanje s samim seboj, s tem, kar smo kot celota uma in telesa v danem trenutku«. Meditiranje je zato najprej umiritev uma in globoka psihofizična sprostitev, nato pa postopna notranja rast h končnemu razsvetljenju in osvoboditvi. Ko dosežemo notranji mir in si prečistimo um, se nam začne spontano odpirati srčna čakra – središče sočutja in ljubezni, nesebičnosti in dobronamernosti. 

Gre za odprto skupino, namenjeno najširšemu krogu duhovno prebujajočih se ljudi, h kateri se lahko sproti priključujejo novi meditanti. Na meditacijska srečanja so vabljeni tako začetniki kot izkušeni meditanti vseh generacij. Pomembno je, da si želijo meditirati v skupini in čutijo notranjo naklonjenost do širjenja ideje miru in sočutja na takšen način. Hkrati je priporočljivo, da vsakodnevno doma sami meditirajo. 


Vili Ravnjak (februar 2012)