Meditacijski umik v tišinoMEDITACIJSKI UMIK V TIŠINO 
(RITRIT)


"Uvidi praznino in imej sočutje!"

(Milarepa)Meditacijski umik je namenjen učenkam in učencem Duhovne šole Vilija Ravnjaka ter drugim meditantom/tkam, ki redno vadijo zenovsko meditacijo in/ali meditacijsko jogo. Namen umika je, da udeleženci utrdijo svojo zavestno navzočnost, poglobijo meditacijske izkušnje in pridejo do novih spoznanj o sebi in svetu. 

Pogoj za udeležbo na umiku je, da meditant/tka doma redno meditira in se trudi živeti zavestno, poleg tega mora biti telesno in duševno zdrav/a, kar potrdi s podpisom izjave. 

Umiki so ob vikendih (3-dnevni) ali preko tedna (5-dnevni in 7-dnevni). Tedenski umiki so namenjeni izurjenim meditantom, ki so se že večkrat udeležili 3-dnevnega umika. 

Umiki so organizirani v odmaknjenem okolju narave, v domovih oz. centrih, kjer lahko cela skupina skupaj preživi več dni. V celoti potekajo v tišini (udeleženci med seboj ne govorijo). Program traja od zgodnjega jutra do poznega večera (z vmesnimi odmori). Prehrana je vegetarijanska. Spanje v ločenih spalnicah (moški/ženske). Med umikom je prepovedano uživanje alkohola in drog. Umik je brezplačen, poravnajo se samo stroški bivanja in prehrane. 

Umiki so praviloma organizirani štirikrat letno (3-dnevni) in enkrat ali dvakrat na leto (5- oz. 7-dnevni). Prvi meditacijski umik Duhovne šole Vilija Ravnjaka je bil leta 2012 (med 8. in 10. junijem) na Pohorju. 


(Januar 2015)