Meni Zapri

Duhovna šola

Vpis v novi 1. letnik bo predvidoma

 septembra leta 2022!

Duhovna šola Vilija Ravnjaka

“Gnothi seauton!” – “Spoznaj sebe!”

(Apolon)


Uvodna predstavitev

Duhovna šola Vilija Ravnjaka, ki deluje od 10. decembra 2011 v Mariboru, je oblika široko zastavljenega duhovnega izobraževanja in meditacijskega urjenja, namenjena ljudem, ki se želijo poglobljeno ukvarjati z delom na sebi in razvijati meditativno modrost ter jo povezovati z vsakdanjim življenjem. Primerna je tako za začetnike kot nadaljevalce, torej tiste, ki so na poti duhovne razvoja že dlje časa.

Šola traja 3 leta, razdeljena pa je na štiri oziroma pet semestrov. Sestavni del programa v višjih semestrih tvorijo tudi večdnevni meditacijski umiki v tišino (ritriti). Po končanem šolanju lahko učenci nadaljujejo z redno meditacijsko vadbo v zendu Duhovne šole. 

Temeljne vrednote in moralno-etični cilji

Duhovna šola Vilija Ravnjaka poleg razvijanja posameznikovih duhovnih moči spodbuja tudi razvoj duhovnih vrlin in etičnih vrednot, ki so:

 • MIR (nenasilje, razumevanje, strpnost, zaupanje …),
 • SOČUTJE (nesebičnost, prijaznost, potrpežljivost, spoštovanje …),
 • RESNICA (biti to, kar si; avtentičnost, individualnost, ustvarjalnost …),
 • SVOBODA (odprtost, sproščenost, nefanatičnost, demokratičnost …),
 • MODROST (srednja pot, zmernost, realističnost, prizemljenost …).

Učni cilji

 • Usmerjanje na pot, ki vodi k razsvetljenju in osvoboditvi; prebujanje intuitivne modrosti; razvoj notranje osvobojenosti (nevezanosti).
 • Prenašanje meditativne zavesti v vsakdanje življenje. Živeti in delovati zavestno; utrjevati zavestno navzočnost (biti stalno “tu in zdaj”).
 • Prečiščevanje in krepitev energetskih teles; izmojstriti se v prehajanju med različnimi tipi energij in stanji zavesti.

Način učenja

 • Na predavanjih: razlaga teoretičnih pojmov in praktična vpeljava v program vadbe doma; diskusija.
 • Vadba doma: od enega do drugega srečanja vaditi dogovorjen program vadbe; pisati delovni dnevnik; prebrati študijsko literaturo.
 • Udeležba na večdnevnih meditacijskih umikih v tišino (ritritih) in udeležba na meditacijskih treningih (zendo). 

Ključni avtorji/učitelji, ki predstavljajo temeljna znanja Duhovne šole

Satyananda Saraswati, Niranjananda Saraswati, Eckhart Tolle, Vadim Zeland, Harry Palmer, Tara Bennett Goleman, Bruce Lipton, Chris Walton, Grigori Grabovoi, Mikao Usui, Shunryu Suzuki, Tich Nhat Hahn, dalajlama Tenzin Gyatso, Chogyam Trungpa, Sogyal Rinpoche, Jiddu Krišnamurti, Osho, Carl Gustav Jung, Wilhelm Reich, Abraham Maslow, klasiki zena (Nagarjuna, Bodhidharma, Dogen) …

Vpis in pogoji za sprejem v prvi semester oziroma v prvi letnik

Duhovni šoli se lahko priključite tako, da se prijavite na razpis za sprejem v novi prvi letnik, ki je organiziran vsako leto oziroma vsako drugo leto (razpis je objavljen približno pol leta pred začetkom predavanj). Novi semester se začne pozno jeseni ali pozimi. Predavanja so praviloma ob vikendih (vsako drugo soboto). 

Pred vpisom morajo prijavljeni kandidati/tke opraviti osebni intervju z učiteljem. Sprejetih je omejeno število slušateljev (enako število žensk in moških). 

Ker so v učni program vključene zahtevne energijske tehnike, morajo biti slušatelji telesno in duševno povsem zdravi, biti tudi ne smejo uživalci trdih drog ali redni (vsakodnevni) uživalci alkohola in mehkih drog. Poleg tega se morajo obvezati, da bodo v času obiskovanja Duhovne šole izvajali samo duhovne prakse (meditacije, psihotehnike …), ki so vključene v učni program šole. 


PROGRAM PO SEMESTRIH OZIROMA LETNIKIH

 Prvi semester

 • Duhovna inteligenca in intuicija. Mistična spirala in stopnje notranjega razvoja. Samospoznanje (Občutek “Jaz sem”).
 • Živeti v sedanjem trenutku. Zavestna navzočnost in načini vstopanja v tu in zdaj. Psihični aikido kot življenjski slog. Usklajevanje z inteligenco situacij.
 • Meditacije čistega zavedanja: antar mouna, zazen, vipassana (osredotočanje nase: na dih, telo, um). Sedeča meditacija, meditacija med hojo.
 • Jogijske energijske meditacije (pranayama in svara joga, kriya joga …; joga nidra; mantre in yantre/mandale).
 • Osnove tantrične in jogijske teorije (prana, čakre, tatve, nadiji, koše …; kundalini). Štiri vrste joge.
 • Energijska psihoterapija in način obvladovanja umske energije (transurfing realnosti: miselna nihala, odvečni potenciali, želja, namera …).
 • Vpliv prepričanj na vsakdanjo resničnost (tehnika avatar: prepoznavanje in spreminjanje prepričanj).
 • Zgodovina religij in mistike. Šamanizem. Novodobna duhovnost.
 • Smrt kot telesni in duhovni fenomen. Spremljanje umrlega skozi posmrtni prehod. Krhkost in minljivost bivanja.
 • Reinkarnacija. Spominjanje prejšnjih življenj (regresoterapija).
 • Zakon karme in psihologija nevezanosti. Pomen moralnosti. Ahimsa (nenasilje, neškodovanje).
 • Modrost Bhagavadgite. Karma joga (preseganje karme skozi nesebično delovanje). Bhakti joga (nesebična ljubezen, predanost in zaupanje).

Drugi semester

 • Teorija meditacije. Izročilo theravada budizma.
 • Osnove jungovske psihologije osebnosti in psihičnega razvoja (individuacija).
 • Samoanaliza (prepoznavanje lastnih “senc in demonov”; ozaveščanje bolečinskega jedra …).
 • Alkimija čustev (spreminjanje čustvenih shem/navad s pomočjo meditacije in zavestne navzočnosti).
 • Socialna inteligenca. Vpliv medsebojnih odnosov na človekovo zdravje in ustvarjalnost. Pet temeljnih odnosov v življenju (do sebe, do višje sile (Boga), do staršev, do nadrejenih, do partnerja).
 • Ustvarjalnost (kreativni nered in inspiracija). Vrste ustvarjalnosti.
 • Zaljubljenost in ljubezen. Ustvarjalno partnerstvo. Spolnost in etika.
 • Tantrična kozmologija. Spolnost kot religija. Šiva in Šakti (zavest in energija) kot kreatorja sveta.
 • Soočanje z družbeno realnostjo in materialnimi pogoji današnjega življenja (razpad in preobrazba civilizacije, ekološko uničevanje planeta …).
 • Kognitivna znanost in budizem o naravi resničnosti (zaznava in resnica; ego; “oblaki in nebo” …).
 • Biološki procesi in umska prepričanja (vpliv misli in čustev na telo, na materijo).
 • Jogijske energijske meditacije (nadiji, čakre, tatve, koše). Izbrane vaje iz kriya joge.

Tretji semester

 • Karma in duhovno zdravljenje. Bolezen kot učiteljica življenja. Sprememba življenjskega sloga in načina mišljenja kot pogoja ozdravitve.
 • Telo in podzavestna prepričanja. Načini reprogramiranja podzavestnih prepričanj in tehnike telesno-čustvenega osvobajanja (gama metoda, tapkanje, notranji smehljaj …).
 • Prakse mentalnega samozdravljenja s pomočjo meditacijskih tehnik (koncentracije in vizualizacije: številski nizi, geometrijske forme, mantre …).
 • Tradicionalni načini zdravljenja s prano (jogijska tehnika prana vidya, budistični iniciacijski sistem reiki).
 • Joga spanja in sanj. Lucidno sanjanje. Četrta dimenzija zavesti (turiya/nadzavest).
 • Gibanja podzavestnih energij. Zemljevidi kolektivnega nezavednega (I čing, tarot, astrologija, numerologija …).
 • Energije prostora in časa. Energijsko čiščenje in oblikovanje prostora. Usklajevanje z življenjskimi ciklusi (časovnimi ritmi).
 • Tantrična in taoistična spolna praksa. Funkcija orgazma in telesno ter duševno zdravje posameznika in družbe. Preobrazba spolnega instinkta v zavestno energijo.
 • Obred očiščenja telesa, govora in uma. Obred phova.
 • Koncept zdrave osebnosti. Samouresničenje in razsvetljenje (živeti sebe, uresničiti to, kar kot potencial nosiš v sebi).

Četrti semester

 • Kristalizacija osebnosti in preseganje osebnosti (prehod o učenja k ne-učenju, od metod k ne-metodam).
 • Spiritualni ego in duhovni materializem. Pot bodhisatve (sočutje in svoboda).
 • Zgodovina mističnih tradicij. Moderna znanost in mistika.
 • Razvejanost budizma. Zgodovina zenbudizma. Glavne osebnosti (Nagarjuna, Vasubandhu, Bodhidharma, Hui Neng, Dogen …).
 • Osnovni pojmi mahajana budizma (praznina, takšnost, soodvisni obstoj …).
 • Tantrični budizem (vadžrajana). Dzgočen (prvobitna popolnost, najvišja resničnost).
 • Narava uma (videz in praznina, absolutna in relativna resnica).
 • Življenje in smrt sta samo v umu. Tibetanska knjiga mrtvih. Štirje bardi (umska stanja).
 • Tridelni proces uma (praznina, svetloba, kristalizacija oz. nastanek energijskih oblik).
 • Načela in praksa soto zena (Dogen in Shunryu Suzuki).
 • Zenbudistični sveti teksti (Knjiga o niču, Srčna sutra).
 • Veliki duhovni učitelji osvoboditve in razsvetljenja v drugi polovici 20. stoletja na Zahodu (Osho, Krišnamurti, Trungpa …).
 • Meditacija svetlobni biser (prenos zavesti v nesmrtno telo).
 • Jogijske energijske meditacije (nadaljevanje in poglabljanje vaj iz 1., 2. in 3. semestra).

Peti semester / Satsang in zendo

Po končanem šolanju se lahko učenci pridružijo:

 • občasnim satsangom (druženje z resnico – vprašanja in odgovori)
 • in redni meditacijski vadbi v zendu Duhovne šole, kjer poleg zena in mantra meditacij izvajamo jogijsko-tantrični energijski trening.

Trajanje petega semestra oziroma satsanga in zenda je časovno neomejeno. 


Vsem, ki se zanimate za vpis v Duhovno šolo, priporočam, da preberete knjigo
MEDITACIJSKI VODNIK DUHOVNE ŠOLE.