Meni Zapri

Vili Ravnjak: POLJA IGRE, POLJA SANJ

Vsebina knjige

PRVI DEL: Repertoar in umetniška vizija 

Polja igre, polja sanj (Drama SNG Maribor 2007–2013)
Prvi del: Uokvirjanje umetniškega koncepta
Drugi del: Odrske uresničitve repertoarnih snovanj
Umetniška vizija gledališča in načrtovanja repertoarja (Uvodniki k programu igralnih sezon in koledarskih let)
Premiere in drugi pomembnejši dogodki (Zaključna programska poročila po koledarskih letih)

Sprotna razmišljanja
Dramsko gledališče kot oaza civilne družbe
Pred obdobjem prehodov
»Čeprav pripadam temu svetu, nisem ta svet« (O dilemah mojega dela v gledališču)

DRUGI DEL: Uprizoritve Drame SNG Maribor 2007–2013 
Fotogalerija z zasedbami ustvarjalcev

TRETJI DEL: Pedagoško in zgodovinsko raziskovalno delo

Novi univerzitetni študij gledališke umetnosti (O nastajanju Akademije za umetnosti v Mariboru)
O pomenu humanistične inteligence v Mariboru
Kritike uprizoritev Slovenskega narodnega gledališča Maribor med letoma 1945–1970 
Devetdeset let Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru 
Repertoar SNG Maribor 1919–2009
Mejniki v razvoju mariborskega gledališča od začetkov do danes 

DODATEK: Intervju
»Kar sem imel povedati, sem povedal« (Delo, 8. junij 2013)