Meni Zapri

Vili Ravnjak: SMARAGDNA POT ALI POTOVANJE K NOTRANJEMU UČITELJU (1. izdaja)

Predgovor

Prvi del: ŠOLA MISTIČNEGA REIKIJA

Uvod: Reiki pot samospoznavanja

I. FIZIČNI REIKI

Definicije osnovih pojmov
Pomen besede reiki
Zgodovina in geografsko poreklo reikija
Reiki in religije
Iniciacijske stopnje reikija in polje njihovega delovanja
Struktura reiki iniciacije
Razmerje med boleznijo in zdravjem
Kako reiki zdravi
Reiki kot pomoč umirajočim
Položaji rok med reikiranjem
Trajanje reiki tretmajev
Usposobljenost reikista prve stopnje za zdravljenje
Reiki in uradna medicina
Reiki in druge alternativne medicine
Dajanje reikija, plačilo in etična načela

Osnovni postopki in učinkovanje telesnega reikiranja
Položaji rok med reikiranjem
Postopek reikiranja druge osebe
Postopek reikiranja samega sebe
Prva energijska pomoč sebi ali drugemu z reikiranjem čaker
Pripravljalni in stranski postopki za izvajanje fizičnega reikija
Kontraindikacije fizičnega reikija
Reikistova (samo)zaščita med reikiranjem
Literatura

II. MENTALNI REIKI

Definicije osnovnih pojmov
Mentalni in spiritualni reiki
Koncept samouresničene osebnosti
Psihosomatologija
Simbol
Mantra
Svetlobna vizualizacija energije med potekom reikiranja
Pomen leve in desne roke
Dlanski in prstni reiki
Odprtost srčne čakre
Spontana reiki meditacija
Stik z Višjim Jazom

Reiki simboli in mantre
Razlaga treh osnovnih simbolov
O različicah reiki simbolov
Kdaj in koliko simbole uporabljati?
Uporaba drugih zdraviteljskih in splošnih duhovnih manter ter vizualizacije božanskih mandal
Uporaba prstov (kazalca in palca) za reikiranje na daljavo ali za delo na sebi
Kontraindikacije pri mentalnem reikiju

Uporaba mentalnega reikija v zdraviteljske namene
Delo na sebi
Delo na drugem

 1. Oseba je fizično prisotna
 2. Oseba je fizično prisotna, vendar z njo nimamo telesnega stika
 3. Oseba fizično ni prisotna (v primeru, ko osebo oz. situacijo poznaš; v primeru, ko osebe ali situacije ne poznaš)
 4. Kombinacija fizičnega in mentalnega reikija
 5. Mentalna reiki kirurgija

Uporaba mentalnega reikija v psihoterapevtske namene
Reikiranje preteklosti in travmatičnih doživetij
Razreševanje sprotnih medčloveških konfliktov

Uporaba reikija v drugih kontekstih
Reikiranje čaker s simboli
Reikiranje bivalnih prostorov s simboli
Zaščita sebe ali drugega z mentalnim reikijem
Literatura

III. SPIRITUALNI REIKI

Definicije osnovnih pojmov

Spiritualni reiki – mojstrska in učiteljska stopnja
Štiri velike poti samospoznavanja in reiki
Reiki koncept bodisatve
Mistično izročilo Bhagavadgite
Pet Usuijevih moralnih načel

Uporaba simbola Dai Komio

Uporaba simbola Dai Komio
Meditacijske vaje s simbolom Dai Komio
Literatura

IV. REIKI SAMOANALIZA

Prvi del: TEORIJA

Drugi del: PRAKSA
Modeli izvajanja reiki samoanalize
Individualne variante
Skupinske (seminarske) variante

Postopki reiki samoanalize
Samoanaliza karme preteklosti in sedanjosti
Samoanaliza karme sedanjosti in prihodnosti
Dnevna samoanaliza z reikijem (Razgovor z Angelom Varuhom)
Skupinsko reikiranje karme (Izročanje karme ognju očiščenja in preobrazbe)
Reiki zdravljenje psihičnih odvisnosti 2. in 3. čakre (Rezanje popkovine)
Literatura

V. PEDAGOŠKA NAČELA ŠOLE MISTIČNEGA REIKIJA

Od medicine k mistiki
Alkimistična zgradba iniciacijskih stopenj reikija
Dopolnilni ezoterični trening za iniciante mističnega reikija
O poučevanju in razširjanju reikija

Drugi del: ENERGIJSKE VAJE IN MEDITACIJE

Uvod

1. VAJE ZA PREBUJANJE IN OHRANJANJE TELESNE BIOENERGIJE
Jogijski Pozdrav soncu
Lamaistični Vrelec mladosti
Jala neti krija
Pranajamske vaje

 1. Dihanje z rokami
 2. Balansirano dihanje
 3. Dihanje z zapiranjem nosnic

2. VAJE ZA RAZVIJANJE KONCENTRACIJE (TRATAKA)
Zrenje v svečin plamen z odprtimi in zaprtimi očmi
Notranje zazrtje (Antar Trataka)

3. MEDITACIJA NA MIKROKOZMIČNO ORBITO
Tehnika malega nebeškega kroga
Tehnika velikega nebeškega kroga
Zbiranje energije po koncu kroženja v popku

4. MEDITACIJA SOHAM
Prva faza
Druga faza
Tretja faza

5. VAJE ZA RAZSVETLJEVANJE ZAVESTI
Meditacija na notranjo tišino (Antar Mouna)
Kratek pregled posameznih stopenj
Prva stopnja: Zavedanje lastnega okolja
Druga stopnja: Zavedanje spontanega miselnega toka
Tretja stopnja: Zavestno ustvarjanje in brisanje misli
Četrta stopnja: Prekinjanje spontanega miselnega toka
Peta stopnja: Stanje brez misli
Meditacija na notranjo praznino

6. JOGA NIDRA
Uvodno sproščanje in sankalpa (avtosugestija)
Kroženje zavesti skozi telo
Pogled na svoje telo od zunaj
Spremljanje dihanja
Notranje vaje joga nidre:
Prva varianta: Delo s čakrami

 1. Zaznavanje fizičnih lokacij čaker
 2. Barvna vizualizacija čaker z mantrami
 3. Mentalno reikiranje čaker s simboli

Druga varianta: Delo z nadiji

 1. Vizualizacija ide in pingale
 2. Vizualizacija sušumne

Tretja varianta: Delo z naravnimi elementi

 1. Vizualizacija elementov in njihovo občutenje
 2. Vizualizacija in mantriranje elementov
 3. Reikiranje naravnih elementov

Četrta varianta: Vizualiziranje dogodkov

 1. Skozi vodnjak do oceana z dojenčkom
 2. Potovanje astralnega telesa skozi mavrico
 3. Vzpon na sveto goro

Peta varianta: Urjenje vizualizacijske sposobnosti
Šesta varianta: Urjenje v spominjanju
Zaključek joga nidre

7. TEHNIKA AVATARSKEGA TRIKA
Prva vaja: Trebušno dihanje
Druga vaja: Kreiranje primarijev (z uporabo reikija)
Tretja vaja: Obvladovanje mentalnih kreacij v petih korakih
Četrta vaja: Oblikovanje nove kreacije

8. SPONTANA REIKI MEDITACIJA
Postopek

9. VAJE ZA POGLABLJANJE DUHOVNE POTI
Sprejemanje Učiteljevega blagoslova
Prenos zavesti v zavest buddhe

10. VAJE ZA RAZVIJANJE SOČUTJA IN NESEBIČNE LJUBEZNI
Uvajalne vaje za odpiranje sočutnega srca
Vaje za razvijanje dejavnega sočutja (tonglen):
Prva vaja: Tonglen svojega notranjega okolja
Druga vaja: Tonglen nas samih
Tretja vaja: Tonglen v živih okoliščinah
Četrta vaja: Tonglen za druge
Peta vaja: Celotni postopek tonglena

Tretji del: REGRESOTERAPIJA

Uvod

Navodila za vodenje individualna regresije
Splošna shema postopka
Priprava
Sproščanje z dihanjem in štetjem

 1. Ugašanje stikal
 2. Spust kamna v vodnjak
 3. Ponovitev izklapljanja stikal

Začetek vstopanja v prejšnje življenje

 1. Vstop v zgradbo in dvigalo
 2. Odprtje vrat dvigala

Prvi stik s slikami prejšnjega življenja
Srečanje z notranjim Vodnikom in Višjim Jazom
Podrobno raziskovanje prejšnjega življenja in smrti

Opombe k notranjemu vodenju regresije

 1. Doživljanje bolečine
 2. Čiščenje občutka krivde
 3. Samomor
 4. Odnos rabelj – žrtev
 5. Rezanje popkovine med dvema osebama
 6. Motnje v prikazovanju slik
 7. Mrtva duša kot motnja živega človeka
 8. Raziskave onostranskih doživetij
 9. Fantazijske izkušnje
 10. Izkušnje življenj z drugih planetov in predčloveških inkarnacij
 11. Vez mati – zarodek v maternici
 12. Fizične in psihične poškodbe
 13. Notranji zdravnik in svetlobna kopel
 14. Uporaba reiki simbolov v regresiji
 15. Tehnika izničenja karmičnega vzorca
 16. Vračanje v prejšnje regresijske izkušnje
 17. Progresije

Zaključevanje regresije
Varianta A: Izstop preko dvigala
Varianta B: Izstop preko oživitve rojstva v današnje življenje

Tehnika skupinske regresije
Tehnika skupinske regresije
Splošna shema skupinske regresije
Viri in literatura

Četrti del: SMARAGDNA POT ali POTOVANJE K NOTRANJEMU UČITELJU

Duhovni učitelji in pot k razsvetljenju
Ezoterična psihologija v jungovski perspektivi
Fenomen iniciacijske krize
O problemih obvladovanja destruktivne energije in črni magiji
Smaragdna pot

ŠE NA KRATKO O SEBI