Meni Zapri

Vili Ravnjak: GLEDALIŠČE KOT STVARNOST IN ILUZIJA

Vsebina knjige

UVOD

V VRTINCU NASPROTIJ
Kratek oris osemdesetletne zgodovine mariborske Drame

Uvod
Mariborsko gledališko dogajanje do leta 1918
Štiri obdobja mariborske Drame od leta 1919 do 2001
Prvo obdobje (1919–1941)
Drugo obdobje (1945–1962)
Tretje obdobje (1963–1985)
Četrto obdobje (1986–2001)
Čas prehoda

POGLAVJA IZ ZGODOVINE DRAMSKE IGRE IN REŽIJE
Predavanja v Dramskem studiu Maribor 1986–1989

UVOD V TEORIJO IN ZGODOVINO GLEDALIŠČA
Umetnost igre in oblike gledališča
Gledališki prostor in struktura drame

ESTETSKA STOPNJA GLEDALIŠČA
Grško gledališče
Rimsko gledališče
Gledališče predkolumbovske Amerike
Indijsko in japonsko gledališče
Evropsko srednjeveško gledališče
Gledališki tokovi v renesansi
Baročno-klasicistični scenski in igralski slog
Meščanski romantični gledališki slog
Moderne smeri dramske igre in režije

GLEDALIŠKA AVANTGARDA V ŠESTDESETIH LETIH
Od umetnosti k življenju

Nekaj splošnih socioloških značilnosti časa
Hepening kot glavna umetniška forma
Sinhrona dramaturgija in ambientalno gledališče

VRNITEV V ESTETSKI KROG
Gledališki postmodernizem v osemdesetih letih

TEORIJA KAOSA IN MOŽNOSTI DRAMATURGIJE
Uvod v sinhrono dogodkoslovje

GLEDALIŠČE MITA IN OBREDA
O gledališki estetiki Tomaža Pandurja

ISKANJA MED DRAMSKIM GLEDALIŠČEM IN DUHOVNIM OBREDOM
Razmišljanja ob Egipčanskem misteriju

O SVETEM POREKLU IGRALSKE NOROSTI

DUHOVNI VIDIK USTVARJANJA DRAMSKEGA TEKSTA

INTERPRETACIJE DRAMSKIH TEKSTOV
Izbor člankov in esejev

Tri sestre ali o koncu nekih iluzij (A. P. Čehov: Tri sestre)
Prolog v nebesih (J. W. Goethe: Faust)
Dekonstrukcija mita romantične ljubezni (E. Flisar: Tristan in Izolda)
Estetika grdega in problem katarze (M. Ravenhill: Shopping and Fucking)
Mit in arhetip Mozart (P. Shaffer: Amadeus)
Komedija kot družbena medicina (T. Griffiths: Komiki)
Milo za drago (W. Shakespeare: Milo za drago)
»Ponudim ti prst, pa mi iztrgaš roko« (B. Brecht: Dobri človek iz Sečuana)
Absurd, ki osvobaja (E. Ionesco: Plešasta pevka)

OMNIA MEA MECUM PORTO
Gledališki spomini in razmišljanja

Uvod
Moja zgodnja gledališka snovanja
Obdobje Akademije
Mariborska dilema
Obetavni začetki
Gledališka vojna
Dramski studio
V znamenju Fausta
Zaključevanje kroga
Omnia mea mecum porto

BIBLIOGRAFIJA VILIJA RAVNJAKA 1982–2004