Meni Zapri

Vili Ravnjak: KDO SEM JAZ?

Vsebina knjige

Predgovor

Uvod: EZOTERIČNA ZNANJA V INFORMACIJSKI DOBI

ESEJ O POTEH SAMOSPOZNAVANJA

Prvi del: ETER

Pranagon po spoznavanju sebe
Človek v luči jungovske psihologije
Ezoterične filozofije človeka in sveta
Stvarjenjske mitologije
Kundalini in človekov energijski ustroj
Globalne spremembe miselnih vzorcev
Čas menjave civilizacij in nova duhovna gibanja
Od Prometeja h Ganimedu
Ezoterični treningi in človeški možgani

Drugi del: ZEMLJA

Sledi neba v zemlji
Muladara čakra in narava človekovega zemeljskega ega
V primežu dvoboja duha in telesa
Zemlja kot božanstvo
Radiestezijska znanost
Kozmični koridor Stonehenge
Metode spajanja duha in telesa
Struktura človekove energijske avre
Načini naravnega zdravljenja duha in telesa
Kristali, cvetovi, droge
Magijske sile nižjega astrala

Tretji del: VODA

Iniciacija v vodo
Svadistana čakra kot maternica karme
Magijski postopki uresničevanja želja
Zavest sanj
Luna, strah in vraževernost
Smrt in človekova posmrtna usoda
Prebujanje spominov prejšnjih življenj
Astral kot virtualna realnost
Prečiščevanje elementa vode

Četrti del: OGENJ

Ogenj kot božanstvo
Manipura čakra in človekova družbena bit
Skrivnost umetnosti obvladovanja ognja
Kabala in magija
Povezanost mita in obreda v ezoteričnih praksah
Tantrični, kabalistični in taoistični energijski obredi
Magična moč misli
Izvori mistične zavesti

Peti del: ZRAK

Zrak in intuicija
Soodvisnost diha in pranične bioenergije
Jasnovidske prerokbe in mitološke vizije
Pogled na svet z očmi mantičnih veščin
Nadnaravne moči ali sidiji
Guru ali bitje, ki razganja temo nevednosti
Tantrična spontanost življenja
Ezoterična seksologija
Krija joga
Znanost psihoalkimije
Elevsinska luč

KRATKA ENCIKLOPEDIJA EZOTERIKE IN NOVODOBNE DUHOVNOSTI 

 (Opombe in komentarji k Eseju o poteh samospoznavanja)

Zgodovinske osebnosti in družbeni pojavi

 1. Apolon in Delfi
 2. Sokrat
 3. Bog Tot in evropsko ezoterično izročilo
 4. Carl Gustav Jung
 5. Mevlana Rumi in plešoči derviši
 6. Prabhupada in gibanja Hare Krišna
 7. Aleister Crowley
 8. Vivekananda in Zahod
 9. Jogijski učitelji in zgodovina joge
 10.  Mikao Usui in mit o razodetju reikija
 11.  Maharishi in transcendentalna meditacija
 12.  Evropski ezoterični redovi ob koncu 19. stoletja
 1. Teozofsko društvo
 2. Zlata zora
 3. Rožni križarji
 1.  Faust kot zgodovinska oseba in mit
 2.  Kabalisti in evropski ezoteriki
 3.  Utemeljitelji novodobnih mentalnih tehnik
 4.  Charles Berner in intenziv razsvetljenja
 5.  Dalajlama kot predstavnik budizma
 6.  Babaji in hindujska mistika na Zahodu
 7.  Meher Baba kot Avatar
 8.  Raziskovalci neznanega Kristusovega življenja
 9.  Mistika Tereze Avilske in Janeza od Križa
 10.  Helena Petrovna Blavatska in mojstri modrosti
 11.  Sai Baba in sidiji
 12.  Taoistični nesmrtniki in religija Zlati eliksir
 13.  Jiddu Krišnamurti kot Sokrat 20. stoletja
 14.  Osho in komune svobodnega življenja
 15.  Satyananda Saraswati
 16.  Pitagora in načelo numeričnega reda
 17.  John Dee in enohijanski jezik
 18.  Evropski pesniki in ezoterična izročila
 19.  Demetra in elevsinski misterij

Pojmi in ideje

 1.  Moderna fizika o naravi materialne resničnosti
 2.  Simboli kot izraz nezavedne psihe
 3.  Strah pred individuacijo
 4.  Gnosticizem
 5.  Orfizem
 6.  Znanstvena teorija o nastanku vesolja
 7.  Evropska hermetična kozmologija
 8.  Indijska mitologija kundalini
 9.  Hitrost spreminjanja civilizacij
 10.  Zahodni mit spiritualne Indije
 11.  Holizem in sistemska teorija
 12.  Leonardova risba popolnega človeka
 13.  Androgin ali sveta dvospolnost
 14.  Radiestezija
 15.  Vegetarijanstvo
 16.  Makrobiotika
 17.  Bachova cvetna zdravila
 18.  Ajurvedska tipologija telesnih tipov
 19.  Duhovno (bioenergetsko) zdravljenje
 20.  Učinki religioznega izkustva
 21.  Vudujska religija
 22.  Mandale Sebstva (Bivališča Boga)
 23.  Jungovska analiza sanj
 24.  Demonizem
 25.  Inkvizicija
 26.  Moderna čarovniška gibanja
 27.  Egipčanska knjiga mrtvih
 28.  Tibetanska knjiga mrtvih
 29.  Meditacijska stanja in možganski valovi
 30.  Jantre in mantre
 31.  Šamanizem
 32.  Renesančna magija likovne umetnosti
 33.  Mit kot osnova duhovnih organizacij in verskih doktrin
 34.  Magijska zaščita ezoteričnega znanja
 35.  Zloraba duhovnih simbolov
 36.  Ezoterični (alkimistični) taoizem
 37.  Pasivna in aktivna meditacija
 38.  Budova pot
 39.  Zenovska mistika
 40.  Epifiza in ajna čakra
 41.  Smeri tantrične prakse
 42.  Delfska umetnost vedeževanja
 43.  Mit o Atlantidi
 44.  Dogonski mit o začetkih življenja na Zemlji
 45.  Sinhronost in naključje
 46.  Kaos in nelinearni sistemi
 47.  Odpiranje svetega iniciacijskega kroga
 48.  Romantični pojem genija
 49.  Iniciacijske stopnje iskanja Kamna modrosti
 50.  Splendor Solis
 51.  Zenovski koan o krotenju bika

Reinkarnacija in karma

 1.  Ezoterične teorije o izvoru in utelešanju duš
 2.  Zgodovina predstav o smrti in reinkarnacijskih idejah
 1. Evropski reinkarnacijski koncepti
 2. Prakrščanstvo
 3. Orfizem
 4. Ezoterična kabala
 5. Indijsko razumevanje reinkarnacije
 1.  Smrt in reinkarnacija v Tibetanski knjigi mrtvih
 2.  Doživetja tik ob smrti
 1. Klinična smrt
 2. Regresijske izkušnje

Psihotehnike in obredi

 1.  Meditacija na notranjo tišino
 2.  Joga nidra
 3.  Kreativna vizualizacija in pozitivne afirmacije (avtosugestije)
 4.  Šifrirani magijski ključi (sigili)
 5.  Rebirthing (Preporajanje)
 6.  Kabalistični meditaciji plamteči meč in srednji steber
 7.  Magijska geometrija pentagramov in heksagramov
 8.  Meditacija na mikrokozmično orbito
 9.  Pranajama
 1. Nadi sodhana
 2. Soham meditacija
 3.  Meditacija krija joge

Ezoterični atlasi

 1.  Čakre in kundalini
 1. Kundalni
 2. Čakre
 3. Tolmačenje posameznih čaker
 4. Prva čakra – muladara
 5. Druga čakra – svadistana
 6. Tretja čakra – manipura
 7. Četrta čakra – anahata
 8. Peta čakra – višudi
 9. Šesta čakra – ajna
 10. Vmesna (sedma) čakra – bindu
 11. Najvišja (osma) čakra – sahasrara
 12.  Mikrokozmična orbita
 1. Uvod
 2. Tolmačenje energetskih centrov in transformacije energije v mikrokozmični orbiti
 1.  Drevo življenja
 1. Uvod
 2. Tolmačenje posameznih sefir
 3. Prva sefira – keter
 4. Druga sefira – čokhmah
 5. Tretja sefira – binah (in enajsta daat)
 6. Četrta sefira – česed
 7. Peta sefira – geburah
 8. Šesta sefira – tifaret
 9. Sedma sefira – necač
 10. Osma sefira – hod
 11. Deveta sefira – jesod
 12. Deseta sefira – malkut
 13. Naravni elementi
 1. Uvod
 2. Kabalistična razvrstitev elementov v strukturi tetragramatona
 3. Kabalistična (splošna evropska) razvrstitev petih elementov
 4. Taoistična (kitajska) razvrstitev petih elementov
 5. Tantrajogijska (indijska) razvrstitev petih elementov
 6. Tatve kot meditacijsko orodje Zlate zore

Literatura

 1. Enciklopedični pregledi ezoterike in splošne kulturne zgodovine
 2. Splošna duhovna antropologija
 3. Zgodovina religij, magij in duhovnih ideologij
 4. Mitologije
 5. Ezoterika v umetniških in literarnih delih
 6. Smrt in reinkarnacija
 7. Evropska magija in hermetizem v teoriji in praksi
 8. Ezoterična kabala
 9. Joga in tantra
 10. Ezoterični taoizem
 11. Mistične filozofije in prakse
 12. Ezoterična psihologija
 13. Ezoterična seksologija
 14. Alternativna medicina
 15. Radiestezija in sveta arhitektura
 16. Mantične veščine

Apendiks: ESEJ O LAHKEM PREBUJENJU

KRATKA UMETNIŠKA IN DUHOVNA BIOGRAFIJA VILIJA RAVNJAKA (Med gledališko umetnostjo in ezoterično duhovnostjo)