Meni Zapri

Vili Ravnjak: SMARAGDNA POT ALI POTOVANJE K NOTRANJEMU UČITELJU (2. izdaja)

Vsebina knjige

PREDGOVOR K DRUGI IZDAJI
PREDGOVOR K PRVI IZDAJI                                                                                                                                          


Prvi del

ŠOLA MISTIČNEGA REIKIJA

SPLOŠNI UVOD
REIKI POT SAMOSPOZNAVANJA
PET MORALNIH NAČEL REIKIJA                                                                                                                                      

Fizični reiki

Definicije osnovnih pojmov o reikiju in duhovnem zdravljenju
POMEN BESEDE REIKI
ZGODOVINA IN GEOGRAFSKO POREKLO REIKIJA
REIKI, RELIGIJE IN MISTIČNA RELIGIOZNOST
INICIACIJSKE STOPNJE REIKIJA IN POLJE NJIHOVEGA DELOVANJA
STRUKTURA REIKI INICIACIJ
EZOTERIČNI POGLED NA ZDRAVJE IN BOLEZEN
KAKO REIKI ZDRAVI
REIKI IN URADNA MEDICINA
REIKI IN ALTERNATIVNE MEDICINE
REIKI NAČINI POLAGANJA ROK
ODPIRANJE SRČNE ČAKRE IN SPLOŠNA REIKI MANTRA
TRAJANJE REIKI TRETMAJEV
USPOSOBLJENOST REIKISTA PRVE STOPNJE ZA ZDRAVLJENJE
REIKI KOT POMOČ UMIRAJOČIM
DAJANJE REIKIJA, PLAČILO IN ETIČNA NAČELA                                                                                                      

Osnovni postopki telesnega reikiranja
KOGA IN KAJ LAHKO REIKIRAMO?
STANDARDNA SHEMA REIKIRANJA IN NJENE RAZLIČICE
POSTOPEK REIKIRANJA DRUGEGA
POSTOPEK REIKIRANJA SEBE
ENERGIJSKA »PRVA POMOČ« Z REIKIRANJEM ČAKER
SKUPINSKO POLAGANJE ROK
KDAJ ROK NE SMEMO POLAGATI?
REIKISTOVA SAMOZAŠČITA MED REIKIRANJEM
ŠE NEKAJ SPLOŠNIH PRIPOROČIL                                                                                                                                    

Vaja za prečiščevanje in obnavljanje energije

LITERATURA

Mentalni reiki

Definicije osnovnih pojmov
MENTALNI IN SPIRITUALNI REIKI
REIKI IN OSEBNOSTNO SAMOURESNIČENJE
PSIHOSOMATOLOGIJA IN KARMIČNA OZADJA BOLEZNI
IZRISOVANJE SIMBOLOV
IZGOVARJANJE MANTER
VIZUALIZIRANJE REIKI ENERGIJE
POMEN LEVE IN DESNE ROKE
ODPRTOST SRČNE ČAKRE
REIKIRANJE IN SPONTANA MEDITACIJA TER STIK Z VIŠJIM JAZOM                                                               

Reiki simboli in mantre
UVOD
TRIJE OSNOVNI REIKI SIMBOLI IN NJIHOVE MANTRE
O RAZLIČICAH REIKI SIMBOLOV
KDAJ IN V KOLIKŠNI MERI SIMBOLE UPORABLJATI?
UPORABA DRUGIH ZDRAVILSKIH SIMBOLOV IN MANTER
KONTRAINDIKACIJE PRI MENTALNEM REIKIJU                                                                                                       

Uporaba mentalnega reikija v zdraviteljske namene
UVOD
DLANSKI IN PRSTNI REIKI
REIKIRANJE SEBE
REIKIRANJE DRUGEGA
KOMBINACIJA FIZIČNEGA IN MENTALNEGA REIKIJA
MENTALNO REIKI KIRURŠKO ZDRAVLJENJE                                                                                                             

Uporaba mentalnega reikija v psihoterapevtske namene
REIKIRANJE PRETEKLOSTI, TRAVMATIČNIH DOŽIVETIJ IN NEGATIVNIH ENTITET
RAZREŠEVANJE SPROTNIH MEDOSEBNIH KONFLIKTOV

Uporaba mentalnega reikija v drugih kontekstih
REIKIRANJE ČAKER
REIKIRANJE BIVALNIH PROSTOROV
ZAŠČITA SEBE Z REIKI SIMBOLI                                                                                                                                     

LITERATURA

Spiritualni reiki

Definicije osnovnih pojmov spiritualnega reikija in duhovnega samorazvoja
SPIRITUALNI REIKI (Mojstrska in učiteljska stopnja)
ŠTIRI VELIKE POTI SAMOSPOZNAVANJA IN REIKI
BAKTI JOGA IN KARMA JOGA V IZROČILU BHAGAVADGITE
REIKI IN BUDISTIČNI KONCEPT BODISATVE                                                                                                              

Pomen in uporaba mojstrskega simbola Dai Komio
UVOD
MEDITACIJSKE VAJE S SIMBOLOM DAI KOMIO

MEDITACIJA »REIKI PAGODA«

LITERATURA

Reiki samoanaliza

Uvod
TEORIJA
PRAKSA

Modeli izvajanja reiki samoanalize
INDIVIDUALNE VARIANTE
SKUPINSKA (SEMINARSKA) VARIANTA

Postopki reiki samoanalize
SAMOANALIZA KARME PRETEKLOSTI IN SEDANJOSTI
SAMOANALIZA KARME SEDANJOSTI IN PRIHODNOSTI
NAČELNA IZHODIŠČA ZA REIKIRANJE PRIHODNOSTI
DNEVNA SAMOANALIZA Z REIKIJEM
SKUPINSKO REIKIRANJE KARME
REIKI ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI DRUGE IN TRETJE ČAKRE

LITERATURA

Pedagoška izhodišča šole mističnega reikija

Uvod
OD MEDICINE K MISTIKI
ALKIMISTIČNA ZGRADBA INICIACIJSKIH STOPENJ REIKIJA
DOPOLNILNI ENERGIJSKI TRENING ZA INICIANTE MISTIČNEGA REIKIJA

O poučevanju in razširjanju reikija

Kozmična energija, ki ustvarja inteligentno in sočutno življenje
Dodatek k drugi izdaji

Na poti k izvorom reikija

O iniciacijskih stopnjah in reiki simbolihDrugi del

ENERGIJSKE VAJE IN MEDITACIJE

Uvod
DELO S TELESOM
DELO S ČUSTVI
DELO Z MISLIMI
DELO Z INTUICIJO

Vaje za prebujanje in ohranjanje zdrave telesne bioenergije
JOGIJSKI POZDRAV SONCU
LAMAISTIČNI VRELEC MLADOSTI
JALA NETI KRIJA

Dihalne (pranajamske) vaje
UVOD V PRANAJAMO
DIHANJE Z DVIGOVANJEM ROK
BALANSIRANO DIHANJE
DIHANJE Z ZAPIRANJEM NOSNIC

Vaje za razvijanje MOČI koncentracije (Trataka)
UVOD
ZRENJE V PLAMEN SVEČE Z ODPRTIMI IN ZAPRTIMI OČMI
NOTRANJE ZAZRTJE (ANTAR TRATAKA)

Meditacija na taoistično mikrokozmično orbito
UVOD
TEHNIKA MALEGA NEBEŠKEGA KROGA
TEHNIKA VELIKEGA NEBEŠKEGA KROGA
ZBIRANJE ENERGIJE PO KONCU KROŽENJA V POPKU

Meditacija Soham
UVOD
PRVA FAZA
DRUGA FAZA
TRETJA FAZA

Meditacije notranje tišine in praznine
UVOD
MEDITACIJA NA NOTRANJO TIŠINO (Antar mouna)
MEDITACIJA NA NOTRANJO PRAZNINO (Sunya dharana)

Joga Nidra
UVOD
ZAČETNO SPROŠČANJE IN AVTOSUGESTIJA (SANKALPA)
KROŽENJE ZAVESTI SKOZI TELO
POGLED NA SVOJE TELO OD ZUNAJ
SPREMLJANJE DIHANJA MED POPKOM IN GRLOM

Notranje vaje joga nidre
DELO S ČAKRAMI
DELO Z NADIJI
DELO S PETIMI ELEMENTI (TATVAMI)
VIZUALIZIRANJE (ARHETIPSKIH) ZGODB
URJENJE VIZUALIZACIJSKE SPOSOBNOSTI
URJENJE V SPOMINJANJU
ZAKLJUČEK JOGA NIDRE

Tehnika avatarskega trika
SVOJO USODO USTVARJAMO SAMI
VAJA TREBUŠNEGA DIHANJA IN PRVINSKEGA ČUTENJA
VAJA PRVINSKEGA OBČUTENJA PREPRIČANJ
RAZBLINJANJE NEGATIVNIH UMSKIH KREACIJ
OBLIKOVANJE NOVE (POZITIVNE) KREACIJE

Spontana reiki meditacija ali Naravni zen
UVOD
TEHNIKA

Vaje za poglabljanje duhovne poti

Budistične meditacijske prakse
SPREJEM UČITELJEVEGA BLAGOSLOVA
MEDITACJA PHOVA

Vaje za razvijanje sočutja in nesebične ljubezni
UVOD
ODPIRANJE SOČUTNEGA SRCA
VAJE TONGLEN
TONGLEN SVOJEGA NOTRANJEGA OKOLJA
TONGLEN NAS SAMIH
TONGLEN V VSAKDANJIH OKOLIŠČINAH
TONGLEN ZA DRUGE
GLAVNA VAJA IZ TONGLENA


Tretji del

REGRESOTERAPIJA ALI REINKARNACIJSKA ANALIZA

Uvod

Navodila za vodenje individualne regresije
SPLOŠNA SHEMA POSTOPKA
PRIPRAVA NA REGRESIJO
UVODNO SPROŠČANJE IN UMIRITEV UMA
ZAČETEK VSTOPANJA V PREJŠNJE ŽIVLJENJE
PRVI STIK S SLIKAMI IN VTISI PRETEKLEGA ŽIVLJENJA
SREČANJE Z NOTRANJIM VODNIKOM IN VIŠJIM JAZOM
PODROBNO RAZISKOVANJE PREJŠNJEGA ŽIVLJENJA IN SMRTI

Opombe k notranjemu vodenju regresije
DOŽIVLJANJE BOLEČINE
ČIŠČENJE OBČUTKA KRIVDE
SAMOMOR
ODNOS STORILEC – ŽRTEV
REZANJE ENERGIJSKIH VEZI MED DVEMA OSEBAMA
MOTNJE V PRIKAZOVANJU SLIK
MRTVA DUŠA KOT MOTNJA ŽIVEGA ČLOVEKA
RAZISKAVA DOŽIVETIJ ONOSTRANSTVA (STANJA MED INKARNACIJAMI)
IZKUŠNJE ŽIVLJENJ Z DRUGIH PLANETOV IN PREDČLOVEŠKE INKARNACIJE
SIMBOLIČNE (FANTAZIJSKE) IZKUŠNJE
FIZIČNE IN PSIHIČNE POŠKODBE
NOTRANJI ZDRAVNIK IN ZDRAVILNA SVETLOBNA KOPEL
TEHNIKA IZNIČEVANJA NEGATIVNEGA KARMIČNEGA VZORCA
UPORABA REIKI SIMBOLOV V REGRESIJI
VEZ MATI – ZARODEK V MATERNICI
VRAČANJE V PREJŠNJO REGRESIJSKO SEANSO
PROGRESIJE (VIDENJE PRIHODNOSTI)

Zaključevanje regresije
IZSTOP PREKO DVIGALA
IZSTOP PREKO ROJSTVA V DANAŠNJE ŽIVLJENJE

Tehnika skupinske regresije
SPLOŠNA SHEMA SKUPINSKE REGRESIJE

LITERATURA


Po sledeh nevidnih vzrokov človekove usode
Dodatek k drugi izdaji

Regresija kot psihoterapija in logoterapija

Sestavljanje reinkarnacijskega zemljevidaČetrti del

SMARAGDNA POT ALI POTOVANJE K NOTRANJEMU UČITELJU

Duhovni učitelji in pot k razsvetljenju

Ezoterična psihologija v jungovski perspektivi

Fenomen iniciacijske krize

O problemih obvladovanja destruktivne energije in črni magiji

Smaragdna pot

LITERATURA


Še na kratko o sebi
(leta 1998 in leta 2020)

Prva krožnica mistične spirale

Krožnice mistične spirale so neskončne


Čakre kot psihoenergijska središča in diagram evolucije zavesti
Dodatek k drugi izdaji

Uvod

Muladara

Svadistana

Manipurua

Anahata

Višudi

Ajna

Bindu

Sahasrara